O nás

MUDr. Allen Dimov
MUDr. Allen Dimov
vedúci lekár
Absolvent lekárskej Fakulty, Universzty vo Varne - Bulharsko. od 1991 roku pracuje ako chirurg na IV. chirurgickej klinike UNBA- Ružinov, Bratislava.
Následne l v 1994 a 1998 absolvoval na lekárskej falukte Univerzity Komenského, Bratislava, na katedre chirurgie, atestácie I. a II. stupňa z chirurgie.
Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, člen slovenskej chirurgickej spoločnosti.
MUDr. Michal Šalapa
MUDr. Michal Šalapa


Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava - kde v ďalších rokoch absolvoval atestácie I. a II. stupňa z chirurgie.
Od 1987 roku pracuje ako chirurg na IV. chirurgickej klinike UNBA -Ružinov, Bratislava.
Martina Dobišová
Martina Dobišová
zdravotná sestra


Naše súkromné centrum je bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami. Pacienti si hradia konzultácie, vyšetrenia a zákroky sami.